Про обробку персональних даних учасників програми «На власні очі»

Про обробку персональних даних учасників програми «На власні очі»

     Фізична особа, після заповнення та подання Анкети учасника екскурсії, набуває статусу учасника програми «На власні очі» ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд» (надалі – «Компанія»).

     Відповідно до чинного законодавства відомості про фізичну особу, що вказані в електронній Анкеті учасника екскурсії, такі як прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, Email, вік належать до персональних даних і є об'єктами захисту.

     Відповідно до термінології Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI Компанія вважається володільцем персональних даних.

     Забезпечення організації та проведення програми «На власні очі», виконання вимог законодавства України, ідентифікація особи як учасника програми «На власні очі» є метою обробки отриманих персональних даних.

     Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, використання, поширення, зберігання, знищення персональних даних.

     Поданням Анкети, учасник програми «На власні очі» надає Компанії як володільцю персональних даних або будь-якому іншому розпоряднику персональних даних, призначеному Компанією на її власний розсуд, свою згоду на обробку його персональних даних у складі, обсязі, формі, протягом строку та відповідно до правил та процедур обробки персональних даних, встановлених внутрішніми актам Компанії.

     Інформуємо Вас про те, що ненадання або надання не в повному обсязі запитуваних даних може призвести до неможливості подання Вами та отримання Компанією Вашої Анкети на участь в екскурсії та/або ідентифікувати Вас як учасника програми «На власні очі», а відповідно зв'язатися з Вами з метою здійснення заходів, які необхідні для організації проведення відповідної екскурсії.

     Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, учасник надає Компанії згоду поширювати його персональні дані або надавати доступ до них особам, які надають Компанії послуги з підтримки, адміністрування корпоративних ресурсів (www.mcdonalds.ua), проведення телефонних дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, листів та ін. Коло осіб, яким може бути передано персональні дані суворо обмежується вищезазначеною метою обробки.

 

     Компанія вживає необхідні технічні та організаційні заходи щодо захисту отриманих персональних даних. Захист персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання їх випадковим втратам або знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному знищенню чи доступу до персональних даних.

     Обробка персональних даних провадиться працівниками Компанії, які надали зобов'язання про нерозголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових, трудових обов'язків.

     Компанія здійснює обробку персональних даних до закінчення строків зберігання інформації, визначених законодавством України або внутрішніми документами Компанії. Строк зберігання анкет учасників становить 3 місяці, якщо чинними законодавством України не встановлений інший строк.

     Відповідно до чинного законодавства фізична особа, щодо якої здійснюється обробка її персональних даних є суб'єктом персональних даних.
 

Права суб'єкта персональних даних у сфері захисту персональних даних:

 1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.